top of page
kuriame-lietuvos-ateiti-300x127.png

UAB „ACORUS CALAMUS“  ĮGYVENDINA PROJEKTĄ
 

„UAB „ACORUS CALAMUS“ NAUJŲ UŽSIENIO RINKŲ PAIEŠKOS IR ESAMŲ RINKŲ PLĖTROS SKATINIMAS DALYVAUJANT TARPTAUTINĖSE PARODOSE“
 

Projekto NR. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0102

UAB „Acorus Calamus“ direktorius Elmantas Pocevičius pasirašė projekto „UAB Acorus Calamus naujų užsienio rinkų paieškos ir esamų rinkų plėtros skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“  (projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0102) įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: UAB „Acorus Calamus“

Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. liepos 29 d. – 2022 m. spalio 19 d.

Projekto biudžetas: 65.316,00 Eur

Skirtas finansavimas: 32658,00 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės  LT“.

Projekto tikslas: skatinti UAB Acorus Calamus daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Projekto uždavinys:

1. Didinti įmonės tarptautiškumą ir vykdyti eksporto skatinimo veiklas.

Projekto rezultatai:

  1. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 1 įmonė

  2. Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas – 74,86 proc.

 

Projekto nauda:

 

Įgyvendinus projekto veiklą - pavienis įmonės ir jos produkcijos pristatymasužsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose - bus sudarytos sąlygos ir didesnės galimybės UAB Acorus Calamusplačiau išnaudoti tarptautines nišas, tokiu būdu įmonė daugiau dėmesio skirs užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai, bus geriau pasirengę eksportuoti Lietuvoje gaminamą produkciją užsienio rinkose, taip prisidės prie eksporto plėtros skatinimo ir tarptautiškumo didinimo. Taip pat dalyvavimas tarptautinėse parodose padidins gaminamos produkcijos pardavimus užsienio rinkose t.y. įmonės eksportą.

 

 

Projektu siekiama:

 

  1. Atliepti Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ 4 ir 30 punktų nuostatų įgyvendinimą.

  2. Prisidėti prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1. konkretaus uždavinio „padidinti MVĮ produktyvumą“ įgyvendinimo.

  3. Pasiekti priemonės Nr. Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės  LT“ tikslo įgyvendinimą.

bottom of page